Hur väljer man livsåskådning och tro? Det är ämnet för en lunchföreläsning som Credo arrangerar. Föreläser gör en teolog som tidigare kampanjat för att bevara äktenskapet heterosexuellt.

Lunchföreläsningen hålls den 7 oktober klockan 12.00 i Hörsal A i Lindellhallen, Samhällsvetarhuset där det även bjuds på gratis lunchbauguette. Samma dag kl. 19.00 håller studentföreningen Credo också ett Grubbelcafé i Café Tornet, då på temat ”Varför tro att Jesus uppstod från de döda?”.

Talare på både lunch- och kvällsföreläsningen är teologen Stefan Gustavsson, som bland annat är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och direktor för Credoakademin  Stockholm. 2006 var Gustavsson också med och startade kampanjen ”Bevara Äktenskapet”, en kampanj för att bevara äktenskapet heterosexuellt.
Hur ser Credo på att Gustavsson drivit kampanj för att bevara äktenskapet heterosexuellt?
– Credo har ingen speciell uppfattning i frågan, utan det vi har jobbat med är att betona grunden för alla människors lika värde och betona vikten av ett tolerant samhälle, säger Credos studentsekreterare Jesper Kronhamn.