Universum ska bli en ny entré  till universitetet för studenterna. En informationsdisk planeras i de lokaler som stått tomma sedan Akademibokhandeln la ner – och hela Universumhuset ska byggas om.

Universum ska få en ny skepnad under 2016, men det är ännu inte slutgiltigt bestämt hur Universum kommer se ut efter de ombyggnationerna. Under februari och mars i år kan de olika arkitekternas bidrag ses av studenter och allmänhet i en utställning i Universum. Beslutet om vilken lösning som väljs tas av Umeå universitet senare under året.

NÅGOT SOM DÄREMOT är klart är att Akademibokhandelns tidigare lokaler i Universum kommer att bli en informationsdisk för Umeå universitet. Det kommer inte att dröja till 2016 innan den står klar.
– Man vet aldrig exakt hur lång tid ett projekt tar, men förhoppningen är att det ska vara klart till sommaren, säger Roger Granberg som är fastighetschef på Akademiska hus. Universitetet vill att Universum ska fungera som en entré för studenterna där de kan få information, passerkort, tillgång till internet med mera.

ANDERS SAMUELSSON