Arbetsmarknadsdagen Uniaden kommer i januari 2020 att hållas under två dagar istället för en som tidigare år. – Vi ser att det finns ett intresse från både studenter och företag att få ut mer av den mötesplats vi skapar, säger Gustav Olsson, projektledare för Uniaden.

Den årliga arbetsmarknadsmässan Uniaden riktar sig framförallt mot studenter som läser inom ämnena ekonomi, teknik, naturvetenskap, HR management, IT och design. Företagen som är närvarande brukar vara av bra variation då många områden söker många olika kompetenser menar Olsson.

Uniaden arrangeras av Umeå naturvetar- och teknologkår och studentföreningarna HHUS, UMSUS och PLUM. Det är studenter som jobbar med mässan, men den extra dagen innebär inte att fler studenter som kommer jobba.
– Studenterna vill engagera sig och ha ansvar, i och med att vi växer får varje post större ansvar, säger Olsson.

Hur många studenter som hittar praktikplatser eller jobb via själva mässan är svårt att säga. Vissa företag erbjuder kontaktsamtal, det är personliga möten som i många fall leder till praktikplatser, menar Gustav Olsson.
– Det är något vi satsar på i år, vi har tidigare sett att det är väldigt värdefullt, förhoppningsvis får vi fler studenter till kontaktsamtal, säger han.

Många företag brukar närvara vid mässan, vanligtvis upp emot 100 stycken, men till kommande Uniaden har man minskat antal företag, trots en utökad dag.
– Vi vill förbättra vår kvalitet, erbjuda de mest relevanta företagen och skapa mer plats för varje företag på mässan, säger Gustav Olsson.

Förhoppningarna på kommande mässa är enligt Olsson att både företag och studenter ser positivt på expansionen till två dagar, samt att det blir en grund till fortsatt utveckling som kan byggas på nästa år.

Hans tips till studenter som hoppas på att hitta praktikplats hos något företag på mässan är att vara sig själva och lära sig så mycket som möjligt.
– Företaget ska vilja ha dig och din specifika kompetens, vill de inte ha det är det inte värt att lägga mer tid där. Varje möte, diskussion och samtal kan du lära dig något av, insup så mycket kunskap som möjligt, säger Olsson.  

Uniaden 2020 hålls den 28-29 januari i Universumhuset.

Edith ten Berg