Umeå studentkårs nya ordförande heter Hanna Lundin Jernberg. – Otroligt kul att få förtroendet. Jag ser fram emot att få fortsätta omorganiseringen, säger hon.

Efter förra veckans kårfullmäktige stod det klart att den som tar över ordförandeskapet för Umeå studentkår efter Erik Vikström blir Hanna Lundin Jernberg. Hanna har tidigare varit ordförande för Socionomstuderandeföreningen (SOSUM) och Samhällsvetarsektionen (Samsek) vid Umeå universitet.
– Jag började engagera mig studentfackligt för fem år sedan, som ledamot i SOSUM. Så man kan säga att jag har gjort en karriärresa inom kåren, säger Hanna Lundin Jernberg.

Att ha blivit vald till ordförande för hela Umeå studentkår beskriver hon som “kul, spännande och läskigt”.
– Det känns otroligt kul att få förtroendet att leda kåren under nästa år. Jag ser jättemycket fram emot att få fortsätta den här omorganiseringen, där sektionerna och vi studenter får mer inflytande i kårfullmäktige. Det känns spännande att få vara med på fortsättningen, nu när det händer väldigt mycket.

Utvärdering kommer att vara ännu viktigare nu än tidigare, tror hon.
– Just eftersom mycket är nytt. Vi vet inte än hur allt kommer funka, så vi kommer behöva utvärdera under året: hur blev det här? Hur känns det? Hur funkar det?

En annan utmaning är tiden.
– Jag har endast har ett år med presidiet, och det i sig är en utmaning. Kommer någon fråga äta upp den andra?

Hannas hjärta klappar lite extra för frågor som gäller jämlik utbildning och funktionsgrad. Hennes uppfattning är att mer kan göras för att förbättra studiesituationen för studenter med funktionsnedsättning, en grupp som inte alltid hörs eller syns så mycket i debatten.

En annan viktig fråga är psykisk ohälsa.
– Många studenter mår inte bra. Det är jätteviktigt att jobba mot förbättrad psykisk hälsa eftersom universitetet ska vara en plats där alla kan fullfölja sina drömmar.

Att öka antalet medlemmar i kåren är ett annat mål för Hanna. För att lyckas med det tror hon att en tätare dialog med studenterna är nödvändig.
– Något jag reagerar starkt på är att många studenter inte vet vad kåren gör eller kan hjälpa till med. Vi behöver vara tydligare med vad vi gör för att marknadsföra och sälja in kåren.

Något som Hanna velat skapa ända sedan hon började engagera sig är en årshögtid där alla föreningsaktiva kan firas ordentligt. Den tanken har hon fortfarande med sig.
– Många hundra studenter engagerar sig ideellt varje år, både studiesocialt och studiefackligt, till exempel genom att arrangera sittningar eller sitta med i programråd. Jag skulle vilja att vi göra något för att höja dem och bjuda tillbaka.
Det skulle också vara ett sätt att göra kåren mer attraktiv, menar hon.

Hanna Lundin Jernberg och resten av Umeå studentkårs nya styrelse tillträder formellt 1 juli 2019.

Sofie Gisslén
Foto: Henrik Bjelkstål