Bent Christensen, lektor på Umeå universitets institution för ekologi, miljö och geovetenskap, får Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2018.

Bent Christensen.

I motiveringen nämns särskilt Bent Christensen engagemang för att sprida kunskap inom det naturvetenskapliga området till skolelever.
– Det känns förstås fantastiskt kul att arbetet med att förmedla kunskap till kretsar utanför universitet uppskattas, säger han.

Bent Christensen har tidigare fått Umeå naturvetar- och teknologkårs pedagogiska pris och teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris. 2015 utnämndes han till excellent lärare vid Umeå universitet.

Vertex har i bland annat nr 6-2007 (se sid. 21–23) och i nr 7-2017 (se sid. 10–14) följt med på exkursioner med studenter där Bent Christensen varit lärare.

Prissumman på 25 000 kronor delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 19 maj.