– Ni låter faktiskt ganska eniga i det mesta. Det sa moderator Ola Nordebo, till vardags politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren, efter den andra av Umeå studentkårs två valdebatter.

Inför ett tjugotal åhörare i Hörsal A i Lindellhallen fick representanter från de deltagande partierna debattera en handfull frågor som en del i slutspurten i Umeå studentkårs val till kårfullmäktige, som snart avslutas. Det var mestadels medhåll partierna emellan i frågor om fler lärarledda studietimmar, bostadssituationen och hur man ska öka medlemsantalet.

MEN DET fanns ett par replikskiften som gjorde att debatten hettade till. Framför allt på frågan om hur kårens jämställdhetsarbete kan förbättras, där diskussionen kom in på huruvida kvotering var bra eller dåligt för att få in fler kvinnor i styrelser.

DET VAR i huvudsak Studentpartiet socialdemokraternas Agnes Blom Bringlöv och Kårcenterns Joachim Höfler som inte var helt överens. Agnes Blom Bringlöv menade att man från de olika partiernas sida kunde börja med att skicka fler kvinnliga representanter till olika sammanhang, till exempel den här debatten, och att en lagstadgad kvotering inte skulle vara en dålig idé.

– Det känns lite trångsynt att bara fokusera på manligt och kvinnligt, menade Joachim Höfler. Varför ska man stirra sig blind på vad som finns mellan benen istället för vad som finns i huvudet?

– Kvinnor kommer inte in i styrelser i samma utsträckning som män, så hur kan det då vara trångsynt? replikerade Agnes Blom Bringlöv.

– Det finns en problematik på det stora hela, svarade Höfler. Idag är till exempel fler kvinnor verksamma inom näringslivet än tidigare. Det kan inte påtvingas fler kvinnor i styrelser från staten.

I övrigt fortsatte Arbetarpartiets studentfackliga alternativ med kritiken mot Umeå studentkårs ”krogimperium” som gruppledaren Lars Erik Utberg hävdade sker på bekostad av det studentfackliga arbetet. Umeå liberala studentförenings Christian Oskarsson menade man måste se till vad studenter efterfrågar.

– Vi behöver medlemsavgifter för att upprätthålla vår verksamhet.Många studenter skaffar kårmedlemskap för att komma in på Skogis och Kårhuset och då handlar det i slutändan om att se till utbud och efterfrågan.

Umeå studentkårs kårval pågår fram till den 25 april.

TEXT OCH FOTO: ANDERS SAMUELSSON