Nya studentbostäder ska byggas precis i utkanten av campusområdet. Akademiska Hus har beslutat att arrendera ut marken vid Campus Arena.

Umeås nya studentbostadsområde ska uppstå i direkt anslutning till campusområdet, mellan Campus Arena (fotbollsplanen på campus) och Lilljansberget.

Beslutet att arrendera ut skogsmarken till förmån för 200 nya studentbostäder har tagits för att stärka Campus Umeå som en attraktiv kunskapsmiljö. Nu söker Akademiska Hus en långsiktig bostadsaktör för det omfattande projektet.

– Det ingår inte i Akademiska Hus uppdrag att bygga eller förvalta studentbostäder, men vi arbetar med campusutveckling ur ett helhetsperspektiv. Campusnära bostäder gör att mer folk rör sig i området på olika tider av dygnet, vilket bildar underlag för både trygghet och ett större serviceutbud direkt på campusområdet, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus Norr, i ett pressmeddelandet.

Bostadsområdet ska präglas av hållbarhet och gå i linje med universitetsområdets övergripande gröna karaktär. Enligt det förslag som tagits fram tillsammans med White Arkitekter ska området därför utvecklas med låg exploateringsgrad och skogen ska bibehållas i så stor mån som möjligt.