Klimatstudenterna vill sätta press på Umeå universitet att skärpa miljöarbetet och halvera utsläppen de kommande åren. Vertex har träffat Lan Pham,  en av de studenter som omvandlat sin klimatångest till handling.

Det var under en kurs i resursanvändning som geovetenskapstudenten Lan Pham bestämde sig: det var dags att engagera sig i miljöfrågan.
– Föreläsningarna handlade om hur utsläppen fortsätter öka och att vi alla är en del av det och har ett gemensamt ansvar. Om jag kände klimatångest? Ja, då gjorde jag det.

Ångesten i början av hösten blev till handling i december, då Lan Pham och två andra studenter startade Klimatstudenterna Umeå. Föreningen är nationell och finns sedan tidigare vid ett tiotal universitet i Sverige.

Klimatstudenternas arbete beskriver hon som lokalt och riktat mot Umeå universitet. Genom att föra samman forskarna och universitets beslutsfattare, är det lättare att bestämma konkreta klimatmål.
– Vi jobbar mycket med att universitetet ska minska sina utsläpp. Det gör vi genom att samverka med personal, forskare, studenter och rektor. Det finns många viljor men det har saknats en plattform där universitetens olika röster kan samlas.

Klimatstudenterna vill ta fram en konkret handlingsplan för att universitetet ska minska sina utsläpp med 50 procent under de fyra kommande åren. Personalens flygresor står för en överväldigande majoritet av universitetets utsläpp.
– Vi ser stora möjligheter att minska utsläppen. Vi arbetar mycket tillsammans med universitetets personal  kring detta.

Föreläsningar och kun­skapsspridning är en annan del i klimatstudenternas miljöarbete.
– Universiteten sitter på väldigt mycket kunskap, och den vill vi använda oss av. Om man bara sätter som mål att “öka” eller “minska” något kommer man nästan alltid att lyckas, men man kommer inte så långt med det. Istället behövs handlingsplaner som följs upp.

I februari startade lunchföreläsningsserien “Fyra forskare om klimathotet” där hållbarhetsforskare från olika institutioner delar med sig av sina kunskaper. Arrangörer är Klimatstudenterna och Umeå universitet.
– Forskarna håller varsin föreläsning från sitt perspektiv: ekologi, socialpsykologi, marknadsföring och företagsekonomi, och statsvetenskap. Det är svårt att diskutera frågan från bara en synvinkel, då miljön och klimatet är något som berör hela samhället – och hela världen.

Föreläsningsserien avslutas med ett gemensamt panelsamtal, dit också Umeå universitets rektorer och miljöchef är inbjudna, utöver studenter och personal på universitetet. Det är viktigt att inkludera så många som möjligt, menar Lan Pham. Hon tror att ju fler som engagerar sig för klimatet och miljön, desto snabbare kommer förändrade levnadssätt att bli möjliga.
– När en tillräckligt stor del av befolkningen hakar på en förändring blir det en domino-effekt. Nu engagerar sig många fler än tidigare, och inte bara skogsnissar som älskar naturen.

Greta Thunbergs sittstrejkande och aktivism i klimatfrågan har fått genklang i stora delar av världen. Även i Umeå finns en grupp som sittstrejkar för klimatet varje fredag utanför Stadshuset Väst på stan. Klimatstudenterna har inte arrangerat detta, men några av studenterna har deltagit i aktionerna.
– Vi tycker klimatstrejk är ett effektivt och bra sätt att arbeta med klimatfrågan, säger Lan Pham.

Sofie Gisslén
Foto: Jennifer Sjögren