– Jag tycker att det borde krävas mer av de som ska utbilda sig till lärare, säger Emma Näslund, ordförande i Umepedagogerna. Lärarhögskolans rektor menar att kraven i nya utbildningen redan har höjts avsevärt.

I höst fyller den nya lärarutbildningen vid Umeå universitet fem år. Det innebär att de sista studenter som läst vid den gamla lärarutbildningen antingen är utexaminerade eller i slutskedet av sin utbildning. Vertex passade på att ta pulsen på Lärarhögskolans rektor Maria Löfgren och Umepedagogernas ordförande Emma Näslund strax innan Pedagogernas dag på campus.

Maria Löfgren.
Maria Löfgren.

Maria Löfgren är sedan den 1 augusti 2012 rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Hon tycker att den nya Lärarutbildningen är tuffare, vilket var en av målsättningarna när utbildningen utformades.
– Redan under första terminen är det nog några som får en liten chock över hur tufft det är, menar Maria Löfgren. Det ställs högre krav och studietempot är högre. Vi har nu en något större bredd på de medverkande institutionerna och har specialkompetens på momenten, vilket inte alltid var fallet tidigare.

Emma Näslund.
Emma Näslund.

Emma Näslund är ordförande för Umepedagogerna, lärarstudenternas sektion, och ämneslärarstudent med inriktning Biologi och Idrott och hälsa för gymnasieskolan. Hon upplever att kraven är okej, men att de varierar mellan inriktningarna.
– Mina egna erfarenheter, vilka bara är en liten del, säger att kraven är bra. Men jag hör samtidigt många på andra inriktningar som menar att kraven fortfarande är för låga.
Vad tycker studenter i allmänhet om utbildningen?
– De positiva delarna är att man får väldigt bra ämneskunskaper, vilket ger en trygghet att bära med sig när man ska undervisa. Jag tycker personligen att det är jättebra att de infört röst- och talträning i utbildningen då rösten är det verktyg man använder i klassrummet. Men många saknar den didaktiska och pedagogiska metodiken och känner att de inte har tillräcklig kunskap om planerings- och undervisningsstruktur.

Mediebilden av läraryrket och den svenska skolan har de senaste åren präglats av mestadels negativa tongångar kring låga löner, flykt från yrket och ras på Pisa-rankningen. Maria Löfgren menar att det kan hämma rekryteringen av nya lärarstudenter. Därför jobbar man från Lärarhögskolans sida aktivt med att balansera upp bilden.
– Bland annat har vi en ny marknadsföringskampanj som heter Bilda framtiden där vi bland annat visar på vilka möjligheter yrket ger och hur viktigt det är.

Emma Näslund håller med om att mediebilden påverkar synen på yrket, men menar att höjda löner och hårdare krav kommer påverka statusen på både yrket och utbildningen i positiv bemärkelse.
– Om lönerna höjs till vad en femårig akademisk utbildning förtjänar kommer fler att söka och då höjs samtidigt intagningskraven.

Anders Samuelsson

Läs längre artikel i bilagan Pedagog i Vertex nr 3-2016.