Om allt hade gått planenligt skulle valet av NTK:s nästa styrelse ha varit klart i slutet av mars, men kandidater saknas och allt är långt ifrån klart. – Så här mycket strul har det inte varit tidigare år, säger kårordförande Amanda Vikström.

Amanda Vikström.

Det handlar bland annat om att hitta ny ordförande, vice ordförande och eventansvarig för Umeå naturvetar- och teknologkår, men enligt Amanda Vikström har det varit svårt att fylla samtliga poster för NTK:s nya styrelse inför nästa läsår. Hon vill inte spekulera i vad svårigheterna beror på, men nämner bristande marknadsföring som en möjlig anledning.

Som det ser ut nu fortsätter rekryteringsarbetet ända in i månadsskiftet april–maj. Att rekryteringsprocessen blir utdragen är något som framförallt drabbar den kommande styrelsen, i och med att starten för deras arbete blir senarelagd.
– Vi har överlämning i juni och skulle helst påbörja den tidigare, men som det ser ut nu blir det svårt, konstaterar Amanda.

För den som är medlem i NTK och funderar på att söka en post i styrelsen rekommenderar Amanda att komma förbi kåren och ställa sina frågor. Att arbeta studentfackligt beskriver hon som en unik chans att i tidig ålder få erfarenhet från ledarskap och att driva igenom projekt.
– Det är inte på så många sätt man får prova på en sådan ansvarsroll redan i 20-årsåldern.

Hon vill också understryka att det är en positiv upplevelse att få jobba så tätt tillsammans med andra engagerade studenter.

NTK:s nya styrelse tillträder formellt den 1 juli 2018.

Sofie Gisslén