I dag startar Umeå studentkårs kårval. Avpolitisering av kåren, fräschare lektionssalar och opartisk bedömning av tentamen är några av de heta frågorna.

Den 11–21 april går Umeå studentkår till val. Via internet kan då alla medlemmar i kåren rösta på någon av de fem deltagande listorna (=kårpartierna) och på så sätt styra hur Umeå studentkårs högsta beslutande organ, kårfullmäktige, ska se ut under kommande läsår. Det kommer i år också finnas två vallokaler, en fast och en mobil, som är öppna den 18–21 april.

Vertex har frågat gruppledarna för de fem kårlistorna som ställer upp i valet vilken fråga de tycker blir viktigast under kommande läsår.

Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ vill att kåren skiftar fokus från ”skrytbyggen” och istället fokuserar på en kampanj för fler lärarledda timmar.
– Ett krav är att alla ska ha rätt till 15 timmar lärarledd tid i veckan. Detta kräver ökade resurser till grundutbildningen, säger gruppledare Lars-Erik Utberg.

Kvarkens kamrater kommer att lägga extra fokus på att se över lunchpriserna på campus.
– I vår grannstad Vasa, Finland, landar lunchen på under 30 kronor, detta tror vi vara möjligt även här i Umeå och Sverige, säger gruppledare Kim Holm.

Moderat student vill se en avpolitisering av Umeå studentkår.
– Kåren ska inte hålla på med partipolitik eller diskutera frågor som inte har med kårens verksamhet att göra. Ett exempel på detta var när kåren deltog i en demonstration arrangerad av Ung vänster där även Revolutionär kommunistisk ungdom deltog. Detta ser vi som oacceptabelt, säger gruppledare Pasi J Huikuri.

Studentpartiet Socialdemokraterna tycker att det viktigaste är att studenterna har en god studiemiljö. Ett problem är att många lektionssalar är slitna och behöver rustas upp, menar gruppledare Oskar Johansson.

Vänsterstudenter tycker att det finns många viktiga frågor, men viktigast just nu är dels frågan rörande anonyma hemtentamina, vilken ska ge alla studenter rätt till en opartisk bedömning, dels frågan om resursfördelning, där studenter påverkas genom exempelvis färre lärarledda timmar, säger gruppledare Karin Löfvenmark.

Gruppledarnas fullständiga svar finns att läsa här, i den enkät som Vertex publicerade i mars.

Valsystemet i NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår,  skiljer sig markant från det partibaserade system som Umeå studentkår använder sig av. Inom NTK får alla medlemmar nominera någon annan, eller sig själva, till posterna i kårstyrelsen. Sista dagen för nominering var 5 mars. Valberedningen intervjuar de nominerade för att sedermera presentera ett styrelseförslag som sektionsrepresentanter tog ställning till på fullmäktige den 6 april.

Ny NTK-ordförande  läsåret 2016/2017 blir Johannes Henriksson, Designsektionen. Han tillträder formellt den 1 juli – läs mer om honom  i Vertex nr 4-2016, som utkommer den 26 april.

Anders Samuelsson