Tre timmars undervisning i veckan? Eller trettio? Den lärarledda tiden på universitetsutbildningarna är under debatt. Vertex gick ut på campus och checkade läget med umeåstudenterna.

I vårens sista nummer av Vertex, som utkommer 23 maj, går vi på djupet vad gäller den lärarledda tiden: hur mycket eller lite som finns av den varan och vad umeåstudenterna tycker om saken. Särskilt utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap har pekats ut som problematiska, då den lärararledda tiden för studenter tenderar att minska och allt mer av studierna måste fixas “på egen hand”. Som en liten förkänning av ämnet gick vi ut på campus och frågade:

HAR DU TILLRÄCKLIGT MED LÄRARLEDD
UNDERVISNING PÅ DIN UTBILDNING?

 Simon Ulander läser datavetenskap och tycker att det blir lång väntetid ibland. Simon Ulander, kandidatprogrammet i datavetenskap: – Det beror på. På programmeringen blir det ibland för lång väntetid. Jag tycker att de är okej på att lära ut, men alla uppgifter är inte så bra.

Kerstin Winberg läser socionomprogrammet och är relativt nöjd, även om kvaliteten på undervisningen inte alltid är den bästa.Kerstin Winberg, socionom-programmet: – Det tycker jag. Det är inte alltid hundraprocentig kvalitet, men det är det inte någonstans. Det är inte för mycket tid, de är duktiga på att balansera det.

Simon Lundmark, civilingenjörsprogrammet i datateknik, tycker att undervisningen håller bra kvalitet.Simon Lundmark, civilingenjörs-programmet i datateknik: – Ja, det tycker jag. För det mesta är det bra kvalitet och ganska bra balanserat. De som behöver kan få mer, och de som inte behöver, måste inte vara där.

Text och foto: Viktoria Ottosson