Elon Strömbäck, doktorand i nationalekonomi vid Umeå universitet, har nu två år i rad knipit förstapriset i Konkurrensverkets uppsatstävling. I fjol vann han med sin kandidatuppsats, och i år prisas hans magisteruppsats.

– Det känns så klart hedrande att åter bli uppmärksammad på det här sättet, säger han.

Tävlingen vänder sig till ekonomi- och juriststudenter som har skrivit uppsatser på C-, D- eller masternivå inom temat konkurrens och upphandling. I år deltog drygt trettio bidrag från hela landet, och förstapriset i ekonomiklassen tilldelades Elon Strömbäck vid Handelshögskolan i Umeå. Förstapriset är 25 000 kronor.

– Framgångarna beror mycket på den stimulerande forskningsmiljön, och på det stora engagemang som finns hos både min handledare Sofia Lundberg och inom projektgruppen, säger Elon Strömbäck.