Till helgen hålls universitetets Årshögtid, med bland annat en rad populärvetenskapliga föreläsningar under lördagen, som en uppvärmning för själva ceremonin.

Mycket finns att upptäcka och lära sig – om allt från AI till höftledsproteser och historiens pussel – under lördagens korta populärvetenskapliga föreläsningar – hela programmet hittar du här.

Under ceremonin senare på dagen promoveras årets hedersdoktorer, nya professorer installeras och vetenskapliga priser delas ut. Ceremonin i Aula Nordica är öppen för alla och startar kl. 17.00 lördag den 19 oktober.

Fredag den 18 oktober invigs en utställning på UB om 2019 års hedersdoktorer, nya professorer och pristagare. UB:s överbibliotekarie inviger utställningen kl. 11.00 och en av årets pristagare, Katarina Pierre, Bildmuseets chef och konstnärlige ledare, föreläser under rubriken ”Vad ska vi ha konsten till?”.