EU och Europa är i fokus på campus torsdag den 17 oktober, då universitetets EU-dag hålls under titeln On the top of Europe. 

Det innebär seminarier, debatter och föreläsningar med överrubriker som ”Northern Sweden at the top of which Europe?” och ”The vision of Europe – the future of Europe”.

Utanför Aula Biologica i Biologihuset finns studentambassadörer på plats och berättar om utbytesstudier och praktik i Europa.

EU-dagen hålls kl. 09.40–15.10 i Aula Biologica i Biologihuset och i MIT-huset, där samtliga programpunkter är på engelska. Hela programmet finns här.