Idag vandrade Umeå universitets tre studentkårer till Samverkanshuset för att lämna över sina ansökningar om kårstatus till universitetets styrelse.
– Det här är en symbolisk promenad för studentinflytandet, säger Alexander Siotis, ordförande i Umeå medicinska studentkår.

Vart tredje år har studentföreningar vid Umeå universitet möjligheten att ansöka om kårstatus , vilken ger dem uppdraget att bevaka studenternas utbildningsmiljö, erbjuda fritidsaktiviteter och göra studietiden till en så bra upplevelse som möjligt för studenterna.

Olov Tingström, ordförande i Umeå naturvetar- och teknologkår, betonar studentkårernas betydelse.
– Vi tycker att vi är en av de viktigaste delarna av universitetet. Det är vi som ser till att studenternas röster blir hörda, och det är vi som försöker påverka så att varje student har det bra, säger han.

Universitetets tre nuvarande studentkårer är Umeå studentkår, Umeå medicinska studentkår och Umeå naturvetar- och teknologkår. De riktar sig till olika delar av universitetet, men alla har samma mål: att skapa en bra tillvaro för studenterna såväl i studier som på fritiden. För att nå målet hjälps de åt, vilket de vill visa idag med sin promenad.
– Idag går vi tre kårföreningar som en enad front för att visa att vi stöder varandra och samarbetar, säger Olov Tingström.

Text och foto:
Vendela Wikström