De två största partierna i Umeå studentkårs fullmäktige ställer inte upp i kårvalet i april. Vänsterstudenterna gör däremot comeback och ett nybildat parti är också med i vårens valrejs.

Fyra kårpartier (även kallade kårlistor) har utgjort Umeå studentkårs fullmäktige detta läsår. Studentpartiet Socialdemokraterna och Moderat student är de största vad gäller antal mandat (se diagram ovan), medan Arbetarpartiet och Kvarkens Kamrater är klart mindre.

De två jättarna i kårpolitiken, S och M, har nu precis som Kvarkens Kamrater valt att inte lägga fram kandidatlistor till Umeå studentkårs kårval. De ställer alltså inte upp.

Nyligen blev det däremot klart att Vänsterstudenter, VSF, återkommer till kårpolitiken och årets kårval, där nybildade Rimligt Initiativ för Kåren, RIK, också ställer upp. Arbetarpartiets Studentfackliga Initiativ deltar i år igen, så kårmedlemmarna har tre kårlistor att välja bland i valet den 16–26 april.

Läs mer om ”storpartiernas” avhopp i Vertex nr 2-2018.

Text och foto:
Benjamin Backlund