Hälften beskriver studentbostadssituationen i Umeå som ”dålig” eller ”mycket dålig”. Mer än var tionde har därför funderat på att hoppa av eller byta studieort. Det visar Vertex enkät till 110 studenter.

Under Välkomstmässan i Universum i september fyllde 110 studenter i Vertex enkät om studentbostadssituationen i Umeå. 70 av de svarande är nya studenter i höst, medan 40 började plugga i våras eller tidigare. Eftersom urvalet är litet bör enkäten ses som en temperaturtagning snarare än ett statistiskt säkerställt resultat.

De 70 nybörjarstudenterna bor – inte helt överraskande – som inneboende och i andra mer provisoriska boenden i högre grad än de 40 studenter som börjat plugga tidigare. En betydligt större andel av nybörjarna – 14 procent – har också funderat på att hoppa av eller byta studieort på grund av boendesituationen.
– Det är alldeles för många. Ingen ska behöva tänka på att hoppa av eller byta studieort på grund av boendesituationen, säger Anna Åhlström, studiesocialt ansvarig på Umeå naturvetar- och teknologkår.

Läs mer i Vertex nr 5–2019, som utkommer den 21 oktober. Alla resultaten från enkäten 2019 och en likadan enkät som gjordes för fem år finns i pdf:en nedan.

Vertex studentbostadsenkät 2019_2014

Bertil Janson