Det finns nog ett antal studenter som upplever ett stressat studentliv, vill bli mer medvetna om sig själva eller vill prata om känslor eller relationer. Ett av svaren kan vara Psykologisk coachning.

Under vårterminen inleddes ett ideellt projekt där studenter kunde prata om det mesta med någon av de åtta psykologstudenter som deltog i projektet Psykologisk coachning. Och fortsättning följer i höst, säger grundaren och psykologstudenten Alireza Hosseini. Mer information om det finns på projektets hemsida.

Anledningarna till att Alireza Hosseini grundade och startade Psykologisk coachning, ett ideellt projekt där psykologstudenter erbjuder coachning till andra studenter, var främst två. Dels ge möjligheten att erbjuda studenter samtal och dels att ge psykologstudenterna möjligheten att få mer träning, kunskap och erfarenhet i att föra samtal.
– Man kan säga att vi, studenter och psykologstudenter, på detta sätt hjälper varandra att införskaffa kunskap och erfarenhet.

För att få hålla i samtal måste man ha läst minst sex terminer på psykologprogrammet. Detta eftersom man då dels gjort sin praktik och dels tillgodogjort sig kunskaper i kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi.
– Vi är även väldigt tydliga med att Psykologisk coachning inte är någon terapi eller behandling och informerar om detta på vår hemsida. Studenter som söker sig till oss måste även vara införstådda med detta innan de kan skicka ansökan eller begäran. Skulle det ändå uppkomma fall, vilket det inte gjort, där någon student vill samtala om något som ligger utanför vår kompetens, kommer vi hänvisa studenten vidare.
Vad brukar studenterna vilja prata om när de kommer till er?
– Utifrån mina erfarenheter handlar det om till exempel stress, att lära känna sig själv och tankar, känslor och beteenden i olika situationer. Att flytta till en ny stad är ibland inte så lätt som student.

Läs mer i Vertex nr 7-2015.

Text och foto:
Anders Samuelsson