Vad förutsäger bäst hur väl någon kommer att prestera på arbetet? Tidigare erfarenhet? Nä, inte alls, enligt ett antal studier i ämnet, skriver Sofie Gisslén.

Sofie Gisslén.

Enligt flera sammanslagningar av studier gjorda på arbetsprestation och olika sätt att förutse den, hamnar erfarenhet inte i topp. Av nitton olika förutsägare kommer erfarenhet inte förrän på plats tolv.

Allra längst ner kommer ålder – det finns alltså inte heller någon anledning  för en arbetsgivare att välja eller välja bort någon på grund av hens ålder. Eller brist på erfarenhet.

Läs hela krönikan på temasidorna Arbetsliv
i Vertex nr 1-2019, som utkommer 28 januari.

Text: Sofie Gisslén