Umeå studentkårs kårval har nu dragit igång och upplägget är nytt. – Frågorna som diskuteras har en starkare anknytning till studentlivet på campus, menar Emelie Häger, ordförande i valberedningen.

Emelie Häger, valberedningens ordförande.

Efter att då nybildade Rimligt Initiativ för Kåren, RIK, vann en jordskredsseger i Umeå studentkårs kårval ifjol har mycket hänt. Framförallt har RIK, nu med egen majoritet i kårfullmäktige, jobbat vidare på sin plan, nämligen att ersätta partipolitiken i kåren med en mer student- och sektionsbaserad verksamhet.

I vårens kårval deltar varken Studentpartiet Socialdemokraterna, Moderat student eller någon annan av de partipolitiskt färgade ”kårlistorna”, som de kallats. Istället utgår valet från kårens sektioner, som ska utgöra basen i kårfullmäktige, där de sju sektionerna alla garanteras två mandat.

Dessutom fördelas extra mandat beroende på dels hur många medlemmar de olika sektionerna har, dels hur många studenter som faktiskt studerar inom sektionernas ämnesområden.

Var och en av de sju sektionerna utgör en egen valkrets under valperioden 15–29 april. I praktiken blir det alltså sju olika val, där resultaten från varje sektion sedan räknas samman.

Vilka studenter som under nästa läsår kommer att sitta i kårfullmäktige, kårens högsta beslutande organ, beror på vilka studenter som blivit nominerade till en plats – och i slutänden på vilka av de nominerade som får flest röster av kårmedlemmarna.

Vad är fördelen med det här nya valsystemet?
– Tidigare togs besluten av folk som var invalda genom partipolitiska listor. Att valet sker genom valkretsar bestående av sektionerna och deras föreningar leder till att frågorna som diskuteras har en starkare anknytning till studentlivet på campus, säger Emelié Häger, ordförande i kårens valberedning och student på juristprogrammet.

Valdeltagandet i Umeå studentkårs val har under senare år legat runt 10 procent, men ökade i fjolårets val, när RIK för första gången ställde upp, till 16 procent.
– Det är något som vi vill förbättra ytterligare, säger Emelié Häger:

Hur många kårmedlemmar tror du kommer att rösta i vår?
– Det är svårt att säga en exakt siffra men jag tror att väldigt många kommer att rösta på någon som är nominerad.

Vilka som kommer att utgöra Umeå studentkårs nya styrelse avgörs under kårvalet och spikas slutgiltigt av kårfullmäktigemötet som hålls i maj. Nya kårstyrelsen tillträder formellt den 1 juli.

Bertil Janson
Foto: Jennifer Sjögren