Jodå, högskolestudier leder till arbete, så är det jobb du vill ha är du på rätt spår om du pluggar. 84 procent får jobb inom ungefär ett år, visar färsk statistik från Universitetskanslersämbetet.

Av de universitets- och högskolestudenter som tog examen under läsåret 2014/15 var 84 procent etablerade 1–1,5 år efter examen. Det är den högsta siffran hittills, konstaterar Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

”Etablering” betyder här att den examinerade har en god ställning på arbetsmarknaden, en viss inkomstnivå och inga perioder av arbetslöshet. Etableringsgraden var lägre för de studenter som i stort sett är klara med sina studier men som inte har tagit ut examen.

Anna Bengtsson, utredare på UKÄ, konstaterar att högskolan erbjuder de studerande en säker väg till anställning.
– Resultaten i rapporten visar alltså att de allra flesta av de examinerade hade en lätt övergång till arbetsmarknaden. Men det fanns variationer mellan olika examina och inriktningar, säger hon i ett pressmeddelande.

Studenter med yrkesexamina hade den högsta etableringsgraden, i genomsnitt 90 procent, med den högsta etableringsgraden inom inriktningen hälso- och sjukvård samt social omsorg. Kvinnor hade högst etableringsgrad inom hälso- och sjukvård samt social omsorg, medan mäns högsta etableringsgrad var inom pedagogik och lärarutbildning.