Generellt sett råder ingen bostadsbrist i Umeå, skriver universitetsdirektören och AB Bostadens vd i ett debattinlägg. Umeå studentkårs ordförande håller inte med.

Generellt sett råder ingen bostadsbrist i Umeå, menar Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet, och Ann-Sofi Tapani, vd för AB Bostaden i Umeå, i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren.

”Samma vecka som andra omgångens antagningsbesked gick ut till presumtiva studenter hade Akutrumsförmedlingen i Umeå inte större tryck än vanligt. Snarare har man haft färre förfrågningar än tidigare år”, skriver de bland annat.

Ann-Sofi Tapani och Lars Lustig påpekar också att det totala antalet studenter visserligen ökar, men att ökningen beror på allt fler nät- och distansstudenter, och visar att antalet studenter som faktiskt bor i Umeå har minskat jämfört med för tio år sedan. Den trenden kommer att fortsätta, menar de.

“Detta i sin tur minskar behovet av att bygga ut fler bostäder specifikt för studenter.”

FANNY ERIKSSON, ORDFÖRANDE för Umeå studentkår, menar att Tapani och Lustig missar en väsentlig del av bostadsproblematiken.

– Behovet av att bygga bostäder ligger inte bara i den statistiska icke-bristen på bostäder, utan även i kvaliteten på de bostäder som många studenter har. Det är inte ovanligt att studenter i början av terminerna bor på campingar, vandrarhem, inhysta i lägenheter med andra, inneboende hos kompisar eller hos familjer. Vi måste också prata om vad vi har för kvalitet på bostäderna. Bara för att du är ung och student betyder inte det att man kan bo hur som helst, vilket många vuxna tyvärr tycks tycka, och även försköna som “studentliv”, säger Fanny Eriksson.

ANDERS SAMUELSSON
BERTIL JANSON