Det nya systemet för röstning innebär att det går att valfuska i valet till Umeå studentkårs fullmäktige, menar Arbetarpartiet, som anser att valet måste göras om. Kårvalet kommer dock att fullföljas.

Davis Kaza och Joacim Strand i Arbetarpartiet är mycket kritiska till en ändring i valförfarandet i årets kårval, som delvis genomför via internet.
Tidigare har röstning i kårvalet krävt att den röstande kårmedlemmen matar in det student-ID som står inpräntat på kårlegitimationen. Detta nummer är inte offentligt (som personnummer), utan kräver att man har en fysisk kårlegitimation i handen. Nu räcker det med att ange personnummer för att få rösta, och personnummer är betydligt lättare att få tag på för den som vill.

– EN STUDENT SKULLE ALLTSÅ kunna ta en lista på sina studiekamrater, ta fram personnumret till varje enskild studiekamrat och därefter mata in personnummer efter personnummer på hemsidan (kårval.nu) – i syfte att stödja ett visst parti i kårvalet, säger Davis Kaza  och Joacim Strand i ett pressmeddelande.
De menar att kårvalet därför måste ogiltigförklaras.
– De skandalösa demokratiska bristerna i valsystemet, samt det faktum att valet pågått sedan den 1 april, innebär att ingen annan möjlighet finns än att ogiltigförklara, och göra om, hela kårvalet under hösten 2013.

LINUS LUNDSTRÖM, ordförande i Umeå studentkårs valnämnd, säger att kårvalet ska inte ogiltigförklaras.
– Det följer Umeå Studentkårs stadgar för hur ett val ska gå till. Jag tycker det är märkligt att Arbetarpartiet väntar 2,5 veckor in i kårvalet med att framföra kritik mot detsamma.

VALNÄMNDENS ORDFÖRANDE tycker också att det är märkligt att Arbetarpartiet framför kritik mot kårvalssystemet  via media.
– De har inte deltagit  i de valnämndsmöten som vi haft sedan kårvalet startade den 1 april. Om Arbetarpartiet värnar så mycket om demokratin på Umeå studentkår som de framlägger hade jag gärna sett att de även deltog aktivt i arbetet med att förrätta kårvalet samt framför kritik åtminstone i ett första steg på ett konstruktivt sätt inom organisationen så vi har möjlighet till diskussion och förhoppningsvis nå lösningar, säger Linus Lundström.

VALNÄMNDEN BESLUTADE  under ett extrainsatt möte idag att kårvalet ska fullföljas enligt plan, vilket kårens inspektor också rekommenderade. Arbetarpartiet reserverade sig mot beslutet. Nämnden beslutade också, även det i enlighet med inspektors rekommendation, att efter valet genomföra en stickprovskontroll med röstande studenter för att undvika misstankar om valfusk.

BERTIL JANSON