Kötiden för att få en studentbostad i Umeå ligger på på mellan 7 och 12 månader. Det framkommer i Sveriges förenade studentkårers bostadsrapport.

SFS bostadsrapport 2012 sammanfattar bostadsläget vid terminsstart på 30 universitets- och högskoleorter i hela landet. I förordet konstateras att bristen på studentbostäder, precis om tidigare år, ”är spridd över hela landet, vilket skapar en osäker situation för många studenter”.

BÅDE UMEÅ STUDENTKÅR och AB Bostaden uppskattar att det är möjligt att få ett boende i Umeå någon gång under höstterminen, trots högt tryck efter bostäder vid terminsstarten, men de poängterar också att det ”alltid är svårt att göra sådana bedömningar”, enligt rapporten.

Endast tre av 30 orter – Gävle, Härnösand och Karlshamn – kan erbjuda ett boende till alla studenter inom 30 dagar.

MEST KRITISKT ÄR LÄGET i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Uppsala och Växjö – här kan inget studentboende erbjudas under hösten. Umeå hamnar tillsammans med ett tjugotal andra orter i den största ”mellangruppen”, där studentboende kan erbjudas någon gång under höstterminen.

Tidigare artiklar:
• Bostadskris för nybörjare
– och snart blir det värre
• Bostadsproblemet löst! (serie)
• ”Generellt ingen bostadsbrist i Umeå”