Markera torsdagen den 24 november i era almanackor med rött! Då kommer Nina Björk att förgylla lunchrasten genom att berätta om sin bok om författaren och aktivisten Rosa Luxemburg.

Något av det första författaren, litteraturvetaren och debattören Nina Björk gör i sin nya bok Drömmen om det röda är att ställa frågan: varför har några nästan allt och andra nästan inget? En mycket adekvat fråga i ett kapitalistiskt tidevarv. Författaren, socialisten och aktivisten Rosa Luxemburg, född i Polen 1871 och mördad 1919 för sin politiska kamp, är personen som står i centrum i Drömmen om det röda. Med henne som nav diskuterar Björk även sådant som demokrati, politik, kärlek och språk. Vertex mejlade några frågor till författaren, som den 24 november kommer till campus för att berätta om sin bok.
Vilken är din relation till Umeå?
– Umeå är Norrland och jag är norrlandsromantiker! Jag har varit i stan kanske fem gånger förut i olika sammanhang och alltid trivts; Pilgatans bokcafé – vilken plats! Och trähusen och björkarna och Sara Lidman-tunneln.
Har du besökt universitetet förut?
– Ja, jag har varit på universitetet förut: Jag pratade där när min avhandling i litteraturvetenskap kom ut och på en konferens om engagemang en gång.
Varför valde du att studera, och sedan att forska inom, just litteraturvetenskap?
–Innan jag började läsa litteraturvetenskap pluggade jag idéhistoria, sociologi och genusvetenskap, men att börja med littvet var som att komma hem. Att man kunde ta litteratur på detta allvar, att det fanns en institution kring det som är njutning, att människor tyckte att allt detta var värdefullt – jag tyckte det var så häftigt. Så jag ville bara fortsätta och till slut doktorerade jag också inom ämnet. Nu kan jag ibland tänka att det hade varit bra att läsa ekonomisk historia istället. Att jag hade lärt mig mer om världen genom det. Men jag vet inte; jag lärde mig mycket om livet genom litteraturvetenskapen helt enkelt eftersom det är ens uppgift att läsa skönlitteratur. Och jag blev bättre på språk; både på att analysera språk och på att själv använda språket på ett effektfullt sätt. Och det är bra att kunna när man vill övertyga läsare, som jag vill i nästan allt jag skriver.

Nya boken.
Nya boken.

Varför valde du att skriva en bok om Rosa Luxemburg?
– Jag ville vistas i en tid då arbetarrörelsen var stark och hoppfull; jag ville vara med en socialdemokrat som var socialist och jag ville gå tillbaka till de grundläggande frågorna om vad kapitalism egentligen är. Luxemburg är relevant i dag för att hon är så otidsenlig! Hon trodde på internationalism – inte som dagens socialdemokrater på att svenska arbetare ska slå ut andra arbetare i en tävling kallad ”konkurrenskraft”. Hon förstod att analysera kapitalismen inte som en ideologi eller ett normsystem, utan som ett materiellt produktionssätt som har vissa konsekvenser, till exempel att värde går från de många arbetande till de få ägande, att systemet bygger på en ständig jakt på vinst och att vi därför inte kan fråga oss vilka behov som är viktigast att tillfredsställa genom vårt gemensamma arbete, och att det här systemet leder till en kollektiv vanmakt där ekonomin styr över människan istället för tvärtom.
– Av döden lär man sig väl ingenting annat än att den som har levt inte ska ha levt förgäves – det är vår sak att föra hennes kamp vidare. Som en analyserande och kämpande människa har Rosa Luxemburg gett mig en känsla av meningsfullhet, och – faktiskt – hopp.

Nina Björk berättar om sin bok i Ljusgården, Lärarhuset, klockan 12.10 den 24 november. Kultur på campus arrangerar.

Catharina Bergman