Insamlade berättelser om ensamhet i olika former, från bland annat studenter, ligger till grund för teaterföreställningen Sällskapet, som har premiär i kväll på Ögonblicksteatern.

Föreställningen Sällskapet, som undersöker ensamheten och vill skapa gemenskap, bygger på brev, meddelanden, röstmeddelanden och samtal som samlats in både anonymt och öppet. Johanna Salander är Ögonblicksteaterns konstnärliga ledare och regissör för Sällskapet. Hon berättar att bland annat studenter i Umeå har delat med sig av sina erfarenheter om ensamhet.
– I breven framkommer det att ensamheten är utbredd och finns hos alla, men på olika sätt. Bilden av den ensamme som en kuf bakom stängda persienner är en falsk bild. Ensamhet finns på flera olika sätt. Det är så mycket mer än den allmänna ensamheten det pratas om ibland. Det är dags att prata om ensamheten nu.

Hon menar att en problematik som kan leda till ensamhet just i studentlivet är att vissa kanske inte känner samhörighet med studentlivet och därför blir ensamma.
– Jag vet att när jag själv pluggade så var jag inte så intresserad av att delta i studentlivet och jag var glad att jag hade teatern på sidan av. För där hittade jag likasinnade-

På Studenthälsan vid Umeå universitet jobbar kurator Margareta Hultman. Hon förklarar att det kan vara olika saker som leder till ensamhet i studentvärlden. En kan vara om man läser fristående kurs istället för ett program. En annan aspekt kan vara alkoholkulturen.
– Om man som student väljer att inte dricka alkohol eller dricker mindre alkohol än de andra kan det vara en sak som leder till att man blir utanför, förklarar Hultman.

Studenthälsan samarbetar med kårerna vid mottagningstider för att motverka just utanförskap som kan vara en orsak till att studenter känner sig ensamma. Saker som Margereta Hultman tycker att alla kan tänka på för att motverka andras ensamhet är att bjuda alla till klassfesten, bjuda medmänniskor på blickar, småprata om triviala saker som till exempel vädret och att vara inkluderande.

Åsa Norin och Susanne Dahl på Kyrkan på campus arbetar med samma frågor. De diskuterar ensamhet och den sociala stressen i studentlivet och att föreställningen om att vara student är baserat på den extroverta personen.
– Det finns så många föreställningar om allt vi borde vara för att vara lyckade. Något som kan leda till att det känns som ett misslyckande om vi då spenderar lördagskvällen ensamma, säger Susanne Dahl.

Föreställningen Sällskapet har premiär den 26 februari på Ögonblicksteatern, med nyskriven musik av Annika Norlin och Frida Johansson. Om man som student känner sig ensam kan man kontakta Studenthälsan och Kyrkan på campus.

Text och Foto:
Hanna Kalla

Läs längre artikel i Vertex nr 2-2016.
Läs också krönikan Ensamheten som gör ont.