Hiphop-gruppen Apan rappar till ett svängigt beat om hur Umeå rivs och kulturscener får ge vika för mer kommers och fler hotellrum, skriver Erik Hillbom.

Erik Hillbom.
Erik Hillbom.

Umeå 2014 är en stad i förändring. I svåröverträffad hastighet har nya gallerior, hotellrum och ett kulturhus byggts och omformat stans utseende från grunden. I kölvattnet av detta har det inneburit att flera av stadens musik- och teaterscener hotats med nedläggning eller fått flytta på sig utanför stans centrum.

KRITIKEN MOT DEN förändrade stadsbilden i Umeå har heller inte låtit vänta på sig och uttryckts på många sätt genom debattartiklar och protester. Nu har protesterna även fått ett soundtrack. Det är hiphop-gruppen Apan som i låten ”Staden mellan stolarna” sammanfattar sin syn på Umeå just nu. Apan är en hiphop-grupp från Holmsund/Umeå som lade ner 2011, men som i och med låten alltså gjort comeback.

TILL ETT SVÄNGIGT beat rappar gruppen om hur stan, som den en gång såg ut, nu rivs för att ge plats åt bland annat fler hotellrum och en stad där kulturscener får ge vika åt kommers. Textraden lyder: ”Jag ser en stad rivas, jag ser en annan byggas upp. Kulturen avlivas, för Vasaplan ska snyggas upp.

SVIDANDE KRITIK som ekar högre än hammarslagen från byggarbetsplatserna där det nya Umeå byggs.

ERIK HILLBOM