Från den 23 februari 2016 är det uppdaterade stadgar som gäller för Umeå studentkår. Vid kårfullmäktigemötet i december klubbades ett antal ändringar igenom.
Vilken är den viktigaste förändringen jämfört med tidigare stadgar?
– Vi har möjliggjort för kårpartierna att komplettera med namn inför varje fullmäktigemöte. Vi tror att möjligheten för partierna att vara mer flexibla kommer leda till ett ännu större engagemang. Det tror jag är den viktigaste förändringen, säger Nils Persson, ordförande i Umeå studentkår.

I övrigt innebär stadgeändringarna bland annat att det stöd som betalas ut till kårpartierna kommer att betalas ut i sin helhet före kårvalet – inte som tidigare uppdelat i två halva utbetalningar, på hösten och våren.
Det är inför kårvalet pengarna behövs och används, säger Nils Persson.

Här kan du se Umeå studentkårs stadgar i sin helhet (pdf).