Antalet personer som studerar i utlandet är nära en rekordnivå. Förra året fick 31 800 studerande studiemedel för utlandsstudier. Det motsvarar en ökning med tre procent jämfört med året innan. Siffran presenteras i CSN:s återrapportering till regeringen ”Studiestödet 2011”. Totalt sett minskade antalet studerande med studiemedel något under 2011. Däremot ökar alltså antalet personer som studerar med studiemedel i utlandet. Nivåerna där närmar sig rekordåren i slutet av 1990-talet.