I vår börjar ett större renoveringsprojekt på Pedagoggränd på Ålidhem. Nästan 200 lägenheter får totalrenoverade badrum, nya fönster och kök med mera.  Nya tvättstugor byggs också på gården.

Den första etappen av två påbörjas under våren och omfattar 90 lägenheter. Totalt beräknas renoveringsarbetet pågå i tre år.

– Det är ett omfattande projekt som drar igång. Hyresgästerna får etappvis tillfälliga evakueringsboenden, eftersom de inte kommer kunna bo kvar under tiden arbetet görs i deras lägenhet, säger Berndt Elstig, fastighetschef på Bostaden.

På Pedagoggränd 3 A–J börjar renoveringarna nu i vår. Pedagoggränd 11 A–K är andra etappen i projektet och där påbörjas arbetet senare, med preliminär start om ungefär ett år.