Daniel Lindblom.

Daniel Lindblom, nuvarande ordförande i Umeå studentkår, har valts till vice ordförande i SFS, Sveriges förenade studentkårer.

Sveriges förenade studentkårer hade i helgen sitt årsmöte i Gävle, med syfte att ”samla studentrörelsen och vara en kraft för att påverka samhällsutvecklingen”.

Under mötet valdes Jacob Adamowicz till ordförande verksamhetsåret 2018/2019. Under mötet valdes även Daniel Lindblom från Umeå studentkår till vice ordförande. 

– För mig handlar SFS om att vara relevanta, säger Daniel Lindblom. Det gäller både externt och internt. Det finns inga genvägar, det är hårt arbete varje dag.

SFS nya presidium tillträder formellt den 1 juli 2018.