Alla inom akademin måste på allvar granska sina traditioner och kulturer och vara beredda att satsa på förändring. Det skriver SFS, som drar ut på turné för att höja kunskapsnivån om funktionsnedsättningar.

En högskola ska vara tillgänglig för alla. Det borde vara en självklarhet, men kunskapen och arbetet för tillgänglighet är på många håll eftersatt. SFS satsning ”Så funkar det” drar ut på en turné i Sverige för att höja kunskapsnivån om funktionsnedsättningar på studentkårerna. Det är ett steg i rätt riktning, men ett större ansvar måste också läggas på akademin för att få högskolan att fungera för alla.

Fler och fler studenter med funktionsnedsättningar studerar på högskolan. En högskola som är öppen och tillgänglig för alla är en vinst för hela samhället.

TYVÄRR HÄNGER INTE HÖGSKOLORNA alltid med i utvecklingen och onödiga hinder finns överallt på landets lärosäten.  Det finns synliga hinder i form av brist på hörselslingor och dålig skyltning.

Det finns också mer osynliga hinder, som ett nedsättande bemötande eller missuppfattningen att kvaliteten i utbildningen sänks när undervisningen anpassas efter allas behov.

Sverige förenade studentkårer jobbar för höjd kvalitet i högskoleutbildning. Vi anser att en grundbult för kvalitet är att högskolan är öppen för alla. Som ett led i detta har vi startat satsningen ”Så funkar det” för att höja kunskapsnivån om funktionsnedsättningar hos studentkårer runt om i Sverige. Genom att göra studentkårer öppna för alla, oavsett funktionalitet, öppnar vi upp för ett tillgängligt studentinflytande och en högskola utan onödiga hinder.

DET RÄCKER DOCK INTE MED vår satsning. Tillgängliga miljöer uppstår inte ur intet utan kräver kunskap, ledarskap och resurser.  Alla inom akademin måste på allvar granska sina traditioner och kulturer och vara beredda att satsa på förändring. Varken studenter, doktorander eller anställda ska acceptera en bristande studie- och arbetsmiljö. Våga synliggöra, våga höja rösten, våga ställa krav – få högskolan att funka!

 CAMILLA GEORGSSON, Ordförande, SFS
SABINE PETTERSSON, Vice ordförande, SFS