Med sitt förslag om sänkta ungdomslöner i Umeå kommun tar Folkpartiet upp kampen med Centerpartiet om att vara det mest ungdomsfientliga partiet, menar Arbetarpartiet. Folkpartiet svarar.

Folkpartiet (FP) föreslår att Umeå kommun ska införa sänkta ungdomslöner. Man vill att ungdomar (15-24 år) ska kunna anställas för 75 procent av ingångslönen. Förslaget, som gäller den kommunala sektorn, kommer innebära att den förväntade heltidslönen för ungdomar blir 12 000 kr (före skatt). Införandet av ungdomslöner är inte ett lokalt utspel, utan följer fp:s fastslagna partilinje. FP tar därmed upp kampen med Centerpartiet (C) om att vara det mest ungdomsfientliga partiet!

FP menar att sänkta ungdomslöner skapar fler arbeten för ungdomar. Men resultatet blir istället att ungdomar kommer att utgöra en ”låglönereserv” vilket kan pressa ned lönerna för samtliga löntagare. Arbetsgivarna kommer att kunna spela ut unga löntagare mot äldre. Förslaget är absurt! Anser FP att andra grupper med hög arbetslöshet, som invandrare eller norrlänningar, också ska sänka sina löner?

MASSARBETSLÖSHETEN bland ungdomar grundlades under krisåren 1989-1993. När den borgerliga alliansen segrade i valet 2006 var det med löftet att avskaffa arbetslösheten och utanförskapet. Men under sina sex år vid makten har arbetslösheten, främst bland ungdomar, bestått. I december 2011 var 125 000 ungdomar arbetslösa (20,8 %). Både FP och C:s förslag bör ses mot bakgrund regeringens misslyckande att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Ett exempel på regeringens misslyckande är privatiseringsivern inom vård-skola-omsorg. 2009 gick drygt 8 miljarder kronor av skattepengarna till privata välfärdsbolag. 8 miljarder motsvarar lönekostnaden för 20 000 undersköterskor.

FP vill inte omvandla de privata vinsterna till ungdomsjobb och föreslår därför sänkta ungdomslöner. Ett förslag som blir än mer olustigt när man betraktar Umeå kommunkoncerns överskott 2011, som var 254 miljoner kronor! Dessutom: 19 börsnoterade storföretag, som presenterat sina bokslut för det gångna året, planerar en sammanlagd aktieutdelning på 86 miljarder kronor. 86 miljarder motsvarar årslönen för ca 200 000 heltidsanställda löntagare.

FP OCH C:S ATTACKER på ungdomslönerna syftar till att pressa ned lönenivåerna för alla löntagare, men även att dölja det faktum att alliansen hittills inte haft någon politik för att stoppa avindustrialiseringen. Istället för en politik som kan försvara och vidareutveckla decennier av industriellt kunnande och traditioner i företag som saab och AstraZeneca ger man sig på ungas löner. Sveriges löntagare behöver en regering som ökar antalet jobb – istället för att öka klyftorna.

JOACIM STRAND & DAVIS KAZA
Arbetarpartiet (f.d Rättvisepartiet Offensiv)

Större chans att få ”riktigt” jobb

SVAR DIREKT: Ett av de främsta skälen till att unga inte får något jobb är – att de inte har något jobb. Inte har haft något jobb. Inte har någon erfarenhet. Detta gäller både personer utan utbildning och dem med.

Folkpartiets förslag siktar på att ge den unge/unga möjlighet att lägga till yrkeserfarenhet till sitt CV. Förebilden är det ungdomsavtal som IF Metall och arbetsgivarna tidigare har kommit överens om.

TANKEN ÄR ATT UNGA SKA slussas in på arbetsmarknaden genom att under en viss tid få en anställning, 75 procent av den kollektivavtalsenliga lönen, handledning och utbildning. Efter den perioden, när man har mer kompetens i bagaget, är det önskvärt att de unga får fasta jobb med kollektivavtalsenliga löner som alla andra. Det handlar alltså inte om lönedumpning, utan om ett sätt för oerfarna ungdomar att över huvud taget få in en fot på arbetsmarknaden och att göra så att arbetsgivarna vågar anställa dem.

12 000 KRONOR ÄR INTE mycket. Men det är avsevärt mer än ingenting!   Att under en begränsad tid ha ett jobb till låg lön och därmed avsevärt förbättra sina möjligheter att få nästa jobb, det tycker jag sannerligen är värt att pröva!

BRITT-MARIE LÖVGREN
gruppledare (FP) Umeå