Ibland händer det (jamenvisst GÖR det!) att man, i brist på bl. a. tidsfördriv, låter sig själv förledas i väg på en s.k. wikipedia-spree, där man alltså förutsättningslöst överlåter sig till internets makter och på måfå kastas kors och tvärs mellan wikipedias länkar, allt efter stundens ingivelser, vilket inte sällan mynnar ut i att man lär sig något nytt och spännande om vitt skilda fenomen, låt säga Krimkriget, Stilla Havs-republiken Nauru eller varför inte österrikiske elektroingenjören Nikola Tesla. I går hängav jag mig åt exakt en sådan resa, vilket innebar att jag fick stifta bekantskap med mushjorten (se ovan) och det är jag förstås mycket tacksam för. Vilket urlöjligt litet djur! Skogens självskrivna mobbningsoffer! Och aldrig hade jag lärt känna den utan min wikipedia-spree!

Jag ställer mig frågan om det inte vore en god idé att lägga in några lektionstimmar planlöst wikipedia-irrande i svenska grundskolor. Eller rentav införa ett nytt kärnämne kallat ”Wikipediakunskap”, ett ämne som går ut på att läraren står vid katedern och i ena stunden utgjuter sig om exempelvis Kautokeinoupproret 1852, för att sedan sömlöst byta spår till Senkaku-öarna, och i nästa sekund droppa ämnet TOTALT för att berätta om Johanniterklostret i Eskilstuna.