I skolan har vi fått lära oss att det finns något som heter Somatic Marker Hypothesis. Jag tror hypotesen handlar om att ens fysiologiska responser ger en signaler om vilken handling som är adekvat att utföra. Jag saknar de där somatiska markörerna. Mina heter i stället Somatic Markus Hypothesis. Alla mina somatiska markörer säger till mig att höra av mig till Honom. Men så hör Urmakarn av sig. Plötsligt har han tid. Och jag undrar. Om det finns något som heter Somatic Substitute Hypothesis också.