Vi sitter i Lindell och pratar hormoner när en kille vänder sig om och säger att han bara måste få lägga sig i vårt samtal eftersom det är så intressant. Han studerar medicin och vet minnsann att hormoner gör att vi beter oss på ett särskilt sätt. Han pratar om det faktum att betydligt fler kvinnor än män väljer vårdande yrken och att detta skulle förklaras av hormonerna. Det faktum att han själv hamnat i ett vårdande yrke är tydligen undantaget som bekräftar regeln.

Några dagar senare träffar jag Medicin-mannen på Fabriken. Han frågar om vi ska byta nummer och jag säger att det ska vi. Bakgrunden på hans mobil består av massa planeter. Han pekar på Venus och säger att jag är därifrån och att han är från Mars. Sen slår klockan tolv och det blir Internationella kvinnodagen. Jag går hem och skriver ett sms. Män är från Mars och det är kvinnor också. Så länge Medicin-mannen hävdar att vi kommer från olika planeter, kommer vi aldrig mötas i Lindell. Eller Universum.